Zarządca nieruchomości to zawód, na którym spoczywa duża odpowiedzialność

Zarządca nieruchomości to zawód, na którym spoczywa duża odpowiedzialność. Osoba ta zajmuje się dbaniem o stan techniczny budynku, ale również czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, na każdym zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości – czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami, czyli zajmuje się utrzymaniem należytego stanu technicznego, bezpieczeństwa mieszkańców czy zajmowanie się stanem prawnym. Minimalna suma gwarancyjna dla jednego lub wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w okresie 12 miesięcy obowiązywania ubezpieczenia to 50 000 euro. Dokładne informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Brak posiadania odpowiedniej polisy jest karalny w wysokości czterokrotności do nawet dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Polisa OC – kiedy może się przydać zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie każdą nieruchomością związane jest z ryzykiem, szczególnie jeśli obiektów pod opieką jednej osoby/firmy jest kilka. Dotyczy to zarówno opieką nad domami prywatnymi, jak i zarządzania całymi osiedlami czy wspólnotą mieszkaniową. Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości ze strony iexpert.pl obejmuje wszelkie szkody na zdrowiu i mieniu, które powstały w wyniku zaniedbania czy pomyłki zarządcy. Może to dotyczyć roszczeń mieszkańca, który np. złamał nogę w wyniku złego stanu technicznego lub oblodzenia podjazdu, a także roszczeń właścicieli mieszkania, które zostało zalane przez pękniętą rurę. Oczywiście dotyczy to wydarzeń, które miały miejsce, gdy nieruchomość znajdowała się bezpośrednio pod opieką zarządcy, który w tym czasie miał obowiązek pełnić swoje obowiązki.