Ojciec Stanisław - materiały biograficzne

 
Stanisław od Jezusa i Maryi (imię chrzcielne Jan) Papczyński – ksiądz i założyciel pierwszego, męskiego zakonu założonego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jest twórczym reprezentantem polskiej szkoły duchowości, zwłaszcza jej rysu pasyjnego i maryjnego. Wyróżniał się szczególną wrażliwością na niesprawiedliwości społeczne. Jego beatyfikacja odbyła się 16 września 2007 r. w Polsce w sanktuarium maryjnym w Licheniu. Uroczystościom przewodniczył Sekretarz Stanu, kard. Tarcisio Bertone…czytaj więcej
 
1631 – 18 maja – przychodzi na świat w Podegrodziu z rodziców: ojca Tomasza Papki, matki Zofii z domu Tacikowska
1640-1643 – pobiera naukę gramatyki w szkole parafialnej w Podegrodziu, którą w 1643 kończy w zakresie I klasy (infima)
1643 – kontynuuje szkołę w Nowym Sączu w zakresie II klasy gramatyki (media)
1646 – przez kilka tygodni kontynuuje naukę w kolegium jezuitów w Jarosławiu…czytaj więcej
 
Na życie każdego człowieka można spojrzeć „z daleka”: zapoznać się z głównymi datami i historią dzieł przezeń dokonanych, przybliżyć sobie wiodące idee jego spuścizny piśmienniczej, jeśli taka pozostała, oraz posłuchać opinii innych ludzi o jego życiu. Znacznie trudniejszym zadaniem jest poznać kogoś „z bliska”, spróbować się z nim zaprzyjaźnić, choć trochę wejść w dzieje jego serca. Celem tej kolejnej biografii Czcigodnego Sługi Bożego o. Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, jest przybliżenie historii i osobowości tego świętego człowieka, aby właśnie poznać go „z bliska”…czytaj więcej
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd Ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, wybitnemu kapłanowi, teologowi, współtwórcy polskiej szkoły duchowości, patriocie, kaznodziei, założycielowi Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego polskiego zakonu męskiego…czytaj więcej
Wydawnictwo katolickie PROMIC Centrum Formacji Maryjnej Salvatoris Mater Oremus - czasopismo religijne Słowo Wśród Nas - czasopismo katolickie
© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2016
Tworzenie stron internetowych ActivePC