Cud uznany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych,

jako dokonany przez Boga za wstawiennictwem Bł. Stanisława Papczyńskiego

 

W 2008 r. dwudziestoletnia Pacjentka została przyjęta na oddział płucny. Następnego dnia przeniesiono ją na oddział intensywnej terapii, gdzie spędziła 35 dni. Przy przyjęciu rozpoznano pozaszpitalne zapalenie płuc, o potwierdzonej następnie etiologii Streptococcus pneumoniae. Ciężki przebieg choroby doprowadził w ciągu kilku godzin do wystąpienia niewydolności oddechowej, destabilizacja układu krążenia i innych powikłań. Rozpoznano ARDS (syndrom ostrej niewydolności oddechowej) w stadium ciężkim oraz wstrząs septyczny. Z czasem dołączyła się do tego niewydolność wielonarządowa. Chora została zaintubowana i podłączona do respiratora. Wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Pomimo konsultacji z innymi ośrodkami medycznymi, zastosowania właściwej i wielokierunkowej terapii, zgodnej z obowiązującym stanem wiedzy medycznej, po ponad dwudziestu dniach leczenia nastąpiło kolejne załamanie się stanu Pacjentki w postaci ponownego wystąpienia wstrząsu septycznego, pogorszenia wydolności oddechowej i dysfunkcji wielonarządowej. W konsekwencji, widząc brak reakcji chorej na wielokierunkową i różnorodną terapię oraz gwałtowne pogorszenie się stanu klinicznego, lekarz prowadzący uznał sytuację Pacjentki za beznadziejną i poinformował o tym matkę Chorej.

 

Rodzina Pacjentki, świadoma krytycznej sytuacji, rozpoczęła nowennę za przyczyną Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. Stan Chorej zaczął się szybko poprawiać. Po paru dniach zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów niewydolności oddechowej i krążenia. W RTG klatki piersiowej nie stwierdzono zmian zapalnych ani żadnych objawów, widocznych na ogół jeszcze przez pewien czas po ustąpieniu zapalenia płuc i ARDS. Ostatniego dnia nowenny Pacjentkę wybudzono i ekstubowano. Zanotowano, że wyzdrowienie było całkowite, trwałe i bez śladów przebytej choroby. Ci, którzy się modlili, nie mieli wątpliwości, że było też związane czasowo z zanoszoną modlitwą za przyczyną Ojca Stanisława Papczyńskiego.

 

W toku rozeznania przypadku, zarówno ze strony lekarzy – profesorów rzymskich, jak i osób kościelnych uznano niewytłumaczalność i cudowność opisanej sytuacji: dnia 17 września 2015 r. Konsulta Lekarska w Rzymie uznała wspomniane uzdrowienie za bardzo szybkie, pełne i trwałe, niewytłumaczalne według współczesnego stanu wiedzy medycznej; dnia 10 listopada 2015 r. Konsulta Teologów w Rzymie uznała w uzdrowieniu Pacjentki cud dokonany przez Boga za wstawiennictwem Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego; a dnia 22 stycznia 2016 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret o cudzie za przyczyną Błogosławionego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, upoważniona do tego dzień wcześniej przez Ojca Świętego Franciszka.

Wydawnictwo katolickie PROMIC Centrum Formacji Maryjnej Salvatoris Mater Oremus - czasopismo religijne Słowo Wśród Nas - czasopismo katolickie
© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2016
Tworzenie stron internetowych ActivePC