Muzeum ojca Stanisława Papczyńskiego

 

ul. O. Stanisława Papczyńskiego 6
05-530 Góra Kalwaria

 

Muzeum otwarte codziennie w godz. 10-12 i 14-16.
Zapraszamy osoby indywidualne i grupy (do 20 osób)
Szczegółowe informacje: tel. 507 46 50 43

 
 

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Górze Kalwarii pod Warszawą otwarto muzeum poświęcone życiu bł. Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Mieści się ono w domu zakonnym przy Kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, gdzie od 1701 r. znajduje się grób Błogosławionego. Inicjatorem Muzeum jest przełożony prowincji polskiej ks. Pawel Naumowicz MIC.

 

– Trudna historia naszego Zgromadzenia sprawiła, że zdecydowana większość kultury materialnej związanej z o. Papczyńskim zaginęła lub spłonęła w pożarach. Trzeba pamiętać o kasacie carskiej w Polsce i prześladowaniach zakonu w Portugalii czy we Włoszech. W 1909 r. został na świecie tylko jeden marianin - przypomina ks. Jan M. Rokosz MIC, przewodniczący zespołu organizującego muzeum.

 

Tym bardziej trzeba docenić liczbę i historię kilkuset artefaktów, które udało się zmieścić na 100 metrach, m.in. wszystkie istniejące dzieła Błogosławionego. Te, których nie udało się pozyskać na zasadzie depozytu czy kupna w antykwariatach, można zobaczyć w formie faksymile. Ekspozycja ukazuje jedną z najwybitniejszych postaci XVII-wiecznej Polski: pisarza, patriotę, propagatora sprawiedliwości społecznej, znaczącego teologa, twórcę mariańskiej szkoły duchowości głęboko osadzonej w kulturze polskiej.

 

Grafiki na ścianach z tekstami ukazującymi życie, duchowość i dzieła o. Papczyńskiego uzupełniają multimedia z filmami i zdjęciami oraz przestrzenna animacja komputerowa pokazująca misję Zgromadzenia Księży Marianów. Ekspozycja umieszczona w największej sali domu zakonnego sąsiadującego z Wieczernikiem zaprojektowana została przez Marka i Macieja Mikulskich. Sala została podzielona na tematyczne sektory, pokazujące życie Założyciela zakonu na tle dziejów Polski i świata, ale także historii Góry Kalwarii. Pielgrzymi przybywający do grobu Założyciela marianów, zmarłego 17 września 1701 r., zyskali dodatkowy powód, by spędzić na Mariankach dłuższe chwile.

 

- Jeden z ważniejszych dokumentów - oryginalną Bullę zatwierdzenia papieskiego z 1787 r. - udało się pozyskać od antykwariusza na Litwie. Listy Papczyńskiego lub inne rękopisy, które przetrwały wyłącznie w odpisach, zostały zrekonstruowane charakterem pisma Założyciela, które się zachowało w akcie jego pierwszej profesji zakonnej. Literka po literce komputerowo zostało odtworzonych m.in. pięć listów, dwa jego testamenty i akt uroczystych ślubów - opowiada ks. Jan M. Rokosz MIC.

 

Sporo artefaktów ma związek z królem Janem III Sobieskim, którego Błogosławiony spowiadał i któremu nieformalnie doradzał. Ale zobaczyć można także kowadło i przedmioty domowego użytku z miejsca urodzenia o. Stanisława, z Podegrodzia. Jest na przykład tabliczka szkolna z drewna i czarnego łupku wraz z rysikiem do pisania, używana w Polsce przez dzieci w pierwszych klasach w XVII w. Jest też decymka – Koronka 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, którą marianie nosili przy pasach swoich białych habitów, znaleziona podczas wykopalisk przy Wieczerniku, oraz dyscyplina ze sznurka do biczowania się, używana dawniej w zakonach, także u marianów. Chodząc między eksponatami, można poznać też świadectwa łask uzyskanych za wstawiennictwem Błogosławionego.

 

Do najcenniejszych artefaktów trzeba jednak zaliczyć habit z trumny o. Papczyńskiego, wyjęty z trumny podczas ekshumacji w 2007 r. Na wystawie można zobaczyć także rękopis „Inspectio cordis”, czyli rozmyślania na niedziele i święta całego roku autorstwa o. Stanisława. Również pierwsze pieczęcie Błogosławionego i Zgromadzenia, w tym pieczęć „białych marianów”, przekazaną przez o. Sękowskiego, ostatniego marianina w czasie kasaty, ks. Jerzemu Matulewiczowi, który ocalił zakon marianów od zagłady. Jest także Positio, przygotowane przez watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, dotyczące badania cudu za przyczyną o. Stanisława, który otworzył drogę do jego beatyfikacji.

 

Ekspozycje zamykają: relikwiarz o. Stanisława, projektu Czopowika, niesiony w procesji podczas uroczystości beatyfikacyjnej 16 września 2007 r., oraz prezentacja fotograficzna Zgromadzenia, które obecnie pracuje w 18 krajach świata.

Tomasz Gołąb / Gość Niedzielny.
 

Tworząc muzeum, postawiliśmy sobie za cel pokazać życie bł. Papczyńskiego i rolę, jaką odegrał w historii Kościoła i Polski w XVII w., ale nade wszystko jednak staraliśmy się, aby dzięki eksponatom i multimediom Błogosławiony „mówił” do współczesnego człowieka. Muzeum jest tak pomyślane, aby zainteresowało dzieci, młodzież i dorosłych, także tych, którzy chcą wnikliwiej poznać postać Założyciela marianów.

 

Naszym celem było również pokazanie wyjątkowości miasta Nowej Jerozolimy (dzisiejsza Góra Kalwaria), miasta zbudowanego w XVII stuleciu koło Warszawy przez bp. Stefana Wierzbowskiego, na wzór Jerozolimy w Ziemi Świętej. Miasto to było w XVII w. fenomenem na skalę europejską. Zadziwia fakt, że po XVII-wiecznych okazałych budowlach nie zostało prawie śladu, z wyjątkiem skromnego Wieczernika na Mariankach, gdzie żył i został pochowany bł. Stanisław. Właśnie to miejsce dzisiaj tętni życiem. Tutaj przybywają pielgrzymi, aby modlić się przy grobie Błogosławionego. Tutaj umieściliśmy nasze muzeum, które, jak ufam, stanie się ośrodkiem edukacyjnym i miejscem, gdzie wielu zafascynuje się postacią bł. Papczyńskiego, a przez tę fascynację odkryje piękno życia z Bogiem.

Jan M. Rokosz MIC,
Dyrektor Muzeum
Wydawnictwo katolickie PROMIC Centrum Formacji Maryjnej Salvatoris Mater Oremus - czasopismo religijne Słowo Wśród Nas - czasopismo katolickie
© Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich 2016
Tworzenie stron internetowych ActivePC